Pravila polaganja

INFORMACIJE

O POLAGANJU ÖSD ISPITA U ISPITNOM CENTRU „DOCH“ TUZLA

ÖSD ispitni centar „DOCH“ Tuzla je licencirani ispitni centar za sticanje međunarodno priznatog certifikata o poznavanju njemačkog jezika. ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch-Austrijska jezička diploma) je ispit koji služi kao dokaz o poznavanju njemačkog jezika, a služi za:

  • Spajanje porodice (A1/ ZA1)
  • Produženje vize te određena zanimanja (A2/ZA2)
  • Regulisanje trajnog boravka te dobivanje posla za određena zanimanja, kao što je medicinska struka (B1/ZB1)
  • Upis na studij, te zapošljavanje (B2/ZB2-C1/ZC1)
  • Ispit je međunarodno priznat

Certifikati se štampaju u centrali Austrijske jezičke diplome u Klagenfurtu.

Centrala vrši stalni stručni nadzor prisustvom stručnog lica iz centrale tokom sprovođenja ispita

Testiranje se vrši po pravilniku ÖSD centrale u Beču/Klagenfurtu (Pravilnik u PDF) u terminima koji su objavljeni na web-stranicama www.doch.ba i www.osd.at.

Prijava ispita

Ispit je potrebno prijaviti 4-6 sedmica prije željenog ispitnog termina putem telefona, online formulara na www.doch.ba ili putem e-maila. Prilikom prijave moguće se informisati o samoj formi ispita i načinu ispitivanja, a primjer ispita se može pronaći na www.osd.at.

Ukoliko se prijavite i izvršite uplatu za ispit (isključivo transakcijskim putem), dobićete ca. sedam dana prije ispita detaljan raspored (vrijeme i mjesto) polaganja ispita. Povrat novca u pravilu nije moguć. Povrat novca je moguć isključivo u slučaju nesreće ili bolesti uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju i uz administrativne troškove u iznosu od 50 KM. Pomjeranje ispita za naredni rok je moguće u slučaju nesreće ili bolesti uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju.

Zaštita ličnih podataka

Prijavom za ispit kandidat daje saglasnost za upotrebu ličnih podataka u svrhu procedure vezane za ispit. Ispitni centar se obavezuje da će lične podatke kandidata zaštititi od trećih lica te da će iste koristiti isključivo u svrhu polaganja ispita.

Forma ispita

Ispit na nivoima A1, A2, B2 i C1 sastoji se iz pismenog i usmenog dijela ispita.

Pismeni dio ispita sadrži vještine čitanje, slušanje i pisanje koje čine jednu cjelinu. Ukoliko položite samo pismeni ili usmeni dio ispita, dio koji niste položili polažete u roku od godinu dana, s tim da Vam se položeni dio ispita priznaje.

Nivo B1 čine četiri zasebna modula (čitanje, slušanje, pisanje i govor). Za svaki položeni modul se izdaje poseban certifikat. Ukoliko kandidat ne položi neke od modula, iste može polagati u roku od godinu dana. Moguće je polagati svaki modul zasebno. Konačni certifikat se dobije ukoliko kandidat položi sva četiri modula u istom ispitnom centru. Prilikom polaganja pojedinačnih modula kandidat je dužan donijeti kopije prethodno položenih modula, te prilikom prijave naglasiti da je već polagao ispit.

Napomena: Ukoliko komisija prilokom ocijenjivanja usmenog dijela ispita ocijeni da je tekst unaprijed pripremljen i napamet naučen, te da ne predstavlja samostalan rad kandidata, usmeni ispit se ocjenjuje sa nula bodova. Isto pravilo važi i za vještinu pisanje.

Identifikacija kandidata

Na ispit je potrebno donijeti identifikacijski dokument (ličnu kartu; za strane državljane je obavezan pasoš) sa slikom i neovjerenu kopiju istog. Bez originalnog identifikacijskog dokumenta nije moguć pristup ispitu. Ukoliko polažete samo dio ispita, potrebno je ponijeti i kopiju certifikata o položenom dijelu (pismeni, usmeni dio ili modula) kao i original(e) na uvid. Ispitni centar zadržava pravo dodatne provjere identiteta ukoliko bude postojala osnovana potreba za istom. U slučaju prevare identiteta ili pokušaja prevare, kandidat će dobiti zabranu pristupa ispitu u bilo kojem licenciranom ÖSD – ispitnom centru.

Upotreba mobilnih telefona

Tokom ispita nije dozvoljena upotreba mobilnih telefona i ostalih uređaja za prijenos podataka. Mobilni telefoni moraju biti isključeni i odloženi prema uputama dežurnog nastavnika (predati izvan učionice), kao i jakne i torbe. Korištenje mobilnog telefona, te slikanje ispitnog materijala dovodi do isključenja sa ispita i zabrane pristupu ÖSD ispitima u bilo kojem licenciranom ÖSD – ispitnom centru.

Upotreba rječnika

Upotreba rječnika dozvoljena je na nivoima B2 (jednojezični ili dvojezični rječnik) i C1 (isključivo jednojezični rječnik). Na nivoima A1, A2 i B1 nije dozvoljena upotreba rječnika. Dežurni nastavnik provjerava sadržaj rječnika, te nije dozvoljeno unaprijed ispisati tekstove u rječnik niti koristiti nedozvoljene unaprijed pripremljene materijale.

Za vrijeme ispita …

Kandidat na ispit dolazi bez pratnje. U zgradu u kojoj se održava ispit ne smiju ulaziti treća lica (bračni drugovi/partneri, rodbina, prijatelji, profesori,…)

Za vrijeme ispita nije dozvoljeno razgovarati sa drugim kandidatima niti pitati dežurnog nastavnika za pomoć. Usmeni ispit se snima i zajedno sa ispitnim materijalom šalje u centralu. Nakon usmenog ispita nije dozvoljeno zadržavati se na hodnicima i razgovarati sa drugim kandidatima o sadržaju ispita. Ispit se radi isključivo hemijskom olovkom. Nije dozvoljeno korištenje obične ili olovke koja se može brisati.

Nije dozvoljeno vršiti pritisak na ispitivače i dežurne nastavnike vezano za ocjenjivanje testova. Svaki pritisak i ucjenjivanje biće sankcionisano prijavom u centralu i zabranom polaganja ispita u bilo kojem licenciranom ÖSD – ispitnom centru.

Rezultati ispita i certifikati

Sav ispitni materijal se šalje u centralu na ispravljanje i dalju obradu, a nakon što centrala objavi rezultate ispita (4-5 sedmica nakon ispitnog termina), kandidati će biti obaviješteni o istim kao i o podjeli certifikata za položeni ispit. Ekspresni/brzi rezultati se dodatno plaćaju u skladu sa cjenovnikom ispitnog centra i vrijeme čekanja istih je maksimalno 15 dana. Certifikat se ne izdaje za nepoloženi dio ispita. ÖSD certifikat važi neograničeno, međutim postoje ustanove kao što su ambasade koje ne prihvataju certifikat stariji od godinu dana. U tom slučaju potrebno je ponovo polagati ispit; produženje certifikata nije moguće.

Uvid u rad

Sav ispitni materijal se arhivira u centrali u Klagenfurtu, te prema pravilniku ÖSD-a nije moguć uvid u ispitni materijal. Uvid je moguć isključivo u bodovnu listu slanjem zahtjeva svome ispitnom centru. u roku od mjesec dana nakon objavljivanja rezultata. Ispitni centar nakon što dobije bodovnu listu od centrale obavještava kandidata o tome. Ukoliko kandidat nije zadovoljan rezultatom ispita, on ima pravo uložiti žalbu centrali  putem www.osd.at („Kontaktieren Sie uns“). Žalbu kandidat može uložiti u roku od tri mjeseca nakon dobivanja certifikata ili saopštenja rezultata, a istu je obavezan platiti direktno centrali u Klagenfurtu. Za maloljetna lica zahtjev podnosi zakonski zastupnik (roditelj, staratelj).

 

Svojim potpisom (potpisivanjem saglasnosti) na samom ispitu prihvatate uslove Pravilnika o polaganju ispita.

Kršenje pravila dovodi do isključenja sa ispita i zabrane pristupa ÖSD-ispitima.

 ÖSD ispitni centar „DOCH“ Tuzla