PočetnaNovosti

Info dan

Posted on 11 Sep 2015
OSD u Tuzli u saradnji sa Centrom za poslovnu edukaciju u Centru za poslovnu edukaciju (BIT Centar u Tuzli) održava info dan, na kojem se svi zainteresovani mogu informisati o polaganju ispita iz njemačkog jezika za dobijanje OSD diplome i upoznati se sa strukturom ispita koji su uskl

Položite ispit OSD u Tuzli

Posted on 11 Sep 2015
OSD Tuzla je licencirani ispitni centar za polaganje njemačkog jezika za dobijanje međunarodno priznatog certifikata za poznavanje njemačkog jezika Österreichisches Sprachdiplom Deutsch. Diploma OSD je potrebna prilikom podnošenja zahtjeva za dobijanje boravišne dozvole, upisa na faku